E-knjiga i papirnata knjiga

E-knjiga i papirnata knjiga

Objavljeno:

Ova infografika nam pokazuje da e-knjiga može egizstirati zajedno sa papirnatom knjigom.

Komentiraj