Što je Email Marketing

email marketing

E-mail marketing je čin slanja komercijalne poruke, obično skupini ljudi, putem e-pošte. U svom najširem smislu, svaka e-poruka poslanog potencijalnom ili sadašnjem korisniku može se smatrati marketinškim putem e-pošte.

Obično uključuje upotrebu e-pošte za slanje oglasa, traženje posla, traženje prodaja, donacija i namijenjeno je izgradnji lojalnosti, povjerenja ili svijesti o robnoj marki.

Marketing e-pošte može se poslati na popis ili trenutnu bazu klijenata. Pojam se obično odnosi na slanje poruka e-pošte s ciljem poboljšanja odnosa trgovca s trenutnim ili prethodnim korisnicima, potičući lojalnost korisnika i ponavljanje poslovanja, stjecanje novih kupaca ili uvjeravanje trenutnih kupaca da odmah kupe proizvod i podijele ga sa trećom stranom.