Anonymous – DDos Legalan ?

Anonymous – DDos Legalan ?

Objavljeno:

Potrebno minuta da se pročita: 1 minuta

Anonymous – su dali zahtjev da DDos napadi postanu legalan način javnog prosvjeda :)

Pogledajte naše druge blogove ...

Komentiraj