E-knjiga i papirnata knjiga

E-knjiga i papirnata knjiga

Objavljeno:

Potrebno minuta da se pročita: 1 minuta

Ova infografika nam pokazuje da e-knjiga može egizstirati zajedno sa papirnatom knjigom.

Pogledajte naše druge blogove ...

Komentiraj