Nova Chrome extenzija

Nova Chrome extenzija

Objavljeno:

Potrebno minuta da se pročita: 1 minuta

Google je pokrenuo novu ekstenziju za Chrome pod nazivom “Save to Drive”, omogućujući korisnicima da spremi web sadržaj na svoj Google Drive.

Nakon ugradnje ekstenzije, korisnici će dobiti dodatnu ikonu u Chromu, dopuštajući im da spremite sliku, cijelu stranicu ili sliku vidljivom stranice na vašem disku.

Korisnici mogu spremiti HTML izvorni kod web stranicu ili kompletnu web stranicu u web arhivu

Pogledajte naše druge blogove ...

Komentiraj